İdeal kompresör

Ağır çalışma koşulları için en uygun kompresörler hangileridir?

Kompresörler, ev kullanımı olsun ticari olsun, uygun sıcaklıklarını muhafaza etmek için”ağır iş “ten sorumlu buzdolaplarının parçalarıdırlar. Yüksek yaz sıcaklıklarında bile, kompresörlerin eylemi sıcaklığın buzdolaplarının içerisinden giderilmesine olanak tanımaktadır, böylece örneğin uygun gıda muhafazasını sağlar.

Ticari buzdolabı için ürün portföy lideri olan Michel Moreira’ya göre, kompresörler soğutma çevriminin başlatılmasından sorumludurlar. Onların görevi soğutucu sıvının her zaman buhar ormunda soğutucu akışkan devresi boyunca buharlaştırıcıya yani sistem içerisindeki sıcaklığın giderilmesini sağlayan nihai parçaya taşınmasını sağlamaktır.

Buharlaştırma işlemiyle, bu aşamanın başlangıcında sıvı formda olan soğutucu akışkan sonunda bir kez daha buharlaşacaktır.

“Soğutucular, dondurucular, soğutma hazneleri ve buz makineleri gibi belli aletleri değerlendirdiğimizde her birinin sıralı teknik özellikleri çerçevesinde özel kompresörlere gereksinim duyduğunu buluruz,”, diye özetlemektedir Michel, aynı zamanda o değişik türde kompresörleri gerektiren böyle değişik motorlara ihtiyaç duyan farklı cihazları da bildirmektedir. “Hermetik kompresörlerde, motorlar ayrı şekilde tek bir hazne içerisinde bulunmaktadır ve takım ise yalnızca bir kompresörden ibarettir. Aslında soğutma işlemi için her bir hermetik kompresör, bir motor-kompresör takımıdır”, der o.

Embraco için, müşterilerinin buzdolaplarının normal biçimde çalışmasını sağlayan etkin ve güçlü çözümlerin geliştirilmesi, çok ağır çalışma koşulları altında bile sadece bir işten ibaret değildir. “Bu, kendi en gelişmiş soğutma çözüm teknolojilerinin kullanımı aracılığıyla müşterilere eşsiz bir tecrübe yaşatma arzusudur, çünkü fikirlerin yüksek teknolojili ürünlere dönüştürülmesi işlemi bizi global hermetik kompresör ve soğutma çözümleri pazarında farklı kılan şeydir”, şeklinde açıklamaktadır.