Buzdolapların da ana gürültü kaynakları

Normalde gürültü, kullanıcı tarafından iki şekilde algılanır, ya titreşim yoluyla ya da ses yoluyla. Genelde buzdolapları, üreticilerin standartları ile ilgili olarak gürültü sınırlarına sahiptir, fakat bazı durumlarda yapması gerekenden daha fazla gürültü yaptıkları görülmektedir.

Gürültü, kompresör başlatıldığında ve durdurulduğunda olduğu gibi bazı özel zamanlarda algılanabilir veya işleyiş sırasında devamlı olabilir.

Gürültüyü tanımlamak algılanması güç bir durum olabilir, fakat genel olarak aşağıdaki etmenler ile ilişkilendirilebilir:

Metal Titreşimi

Genelde metalik titreşimler, metal kısımlar üzerinde boru sisteminin takırdaması veya birbirlerine çarpması dolayısıyla meydana gelir.

Boru hatlarının mekanik bağlantıları için değerlendirilmesi gerekir ve genellikle kompresör çalışırken tanımlanırlar.

Bu problemi çözmek için, titreşimi emen bir sünger veya başka bir materyal ile yapılabilen bir işlem olan boru sistemi temasından kaçınmak gereklidir.

Gürültünün, düzgün bir şekilde seviyelenmeyen buzdolabının bir sonucu olabileceği de olasıdır. Bu yüzden problemlerden kaçınmak için üreticinin tavsiyelerini göz önünde bulundurmak her zaman önemlidir.

Buzdolabı temeline düzgün bir şekilde monte edilmeyen kompresörler

İşleyişi sırasında buzdolabına olan gürültü transferinin en aza indirgenmesi için kompresör sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir.

Darbe emici asla sıkıştırılmamalıdır. Bu durum, kurulum sırasında çok sıkı bir şekilde sıkıştırıldığının ve birazcık gevşetilmesi gerektiğinin bir göstergesidir. Ancak dikkat edin, kompresör daima buzdolabı temeline sıkıca yerleştirilmelidir.

Buzdolabında başlangıç gürültüsü

Kompresör başlangıcı ve kapatılması sırasında kompresör takımının dahili rotasyonu dolayısıyla titreşim oluşması normaldir ve buradan gelen ses normal olarak düşünülür.

Başlangıç sırasında bir ampermetrik röle kullanan bazı kompresör modelleri için, normal bir gürültü olarak düşünülmesi gereken bir tıkırtı sesine benzer bir gürültü duymak yaygın görülen bir durumdur.

Ancak, bazı durumlarda bu, nihai kullanıcı için garip görünebilir.

Tekrar kompresörün yerleştirilmesine dikkat edin, çünkü bunun buzdolabı duvarı ile doğrudan temas halinde olmaması gerekmektedir. Temas noktaları, kompresörün geçirici boruları ve temelidir.

Ayrıca, bazı buzdolaplarında bulunan ve kompresörün çalıştırılmasından ve durdurulmasından sorumlu bir bileşen olan mevcut mekanik termostat da çatlama sesine benzer bir gürültü ortaya koyabilir ve bu da normal bir gürültüdür. Ancak, bunun buzdolabı üzerine düzgün bir şekilde yerleştirilmiş olduğunu kontrol etmek her zaman faydalıdır.

Buharlaştırıcıda uğultu

Bu ses, düşük bir ıslığa benzer ve gaz sirkülasyonu veya buharlaşma dolayısıyla oluşur ve genellikle normal olarak kabul edilir.

Diğer gürültü kaynakları

Şebeke üzerinde yüksek veya düşük voltaj olduğu bazı durumlarda kompresörün korunması termal trip mekanizması ile meydana gelebilir. Bu ses, bir klik sesine benzer. Bu gibi durumlar için, kompresörün uygun koşullar altında çalışıp çalışmadığını ve termal koruyucunun bu uygulama için uygun olup olmadığını değerlendirmek önemlidir.

Ayrıca, kompresörün dahili ve kullanımdan kaynaklanan problemlerin zamanını ortaya koyması olasıdır ve bu durumda yapılacak tek şey onu yeni bir kompresör ile değiştirmek olacaktır.

Diğerleri arasında fan, dönüştürücü ve dengeleyici gibi diğer bileşenler gürültü kaynakları olabilir ve analiz edilmeleri gereklidir.

Farklı gürültü tiplerinin listesi ile birlikte bir kontrol listesi hazırlayın. Bir müşteriye anlatırken, olası nedenleri tanımlamak daha kolay olacaktır.