Soğutma sisteminde nem

Soğutma sisteminde nemliliği ve pürüzleri önlemek için Filtre Kurutucunun önemi gayet iyi bilinmektedir. Fakat bu problemler daha ileri bir seviyede tekrar oluyorsa ne olur? Soğutma Kulübü, soğutma alanında teknik uzman olan Fernando Borba ve Embraco’nun desteği ile birlikte bu soruların cevaplarını aradı. 

Sistem içinde nemliliğin beş ana nedeni vardır:

  • Bu bölgede bulunan buz, su veya nemliliğin soğutma devresine girişine izin veren, buharlaştırıcı borusunun kırılması veya delinmesi;
  • İçine nemin girmesine izin veren, çok uzun süre zarfları için hizmet boruları üzerinde kauçuk tıkaca sahip olmayan kompresör;
  • Yetersiz veya etkisiz olarak gerçekleştirilen vakum veya sistem temizliği;
  • Vakum düzgün olarak gerçekleştirilse bile, nem ile kirlenmiş bir kompresörün yerleştirilmesi (kullanılmış);
  • Kurutucu filtrenin tekrar kullanılması.

1) Kompresör asitlerini yok etmenin bir yolu var mıdır? Bunlar da nemliliğin bir diğer sonucu mudur?

Hayır, bir kez kirlendiğinde, yalnızca kompresör yağını değiştirsek bile bu pürüzleri tamamen ortadan kaldıramıyoruz. Genelde bu pürüzler, kompresör de dâhil olmak üzere boru sisteminin tamamında dolaşan asit ve alkol kalıntıları ortaya çıkararak yağ ve nemlilik arasındaki reaksiyondan meydana gelmektedir. Asit, tüm soğutma sisteminin borularında dolaşarak ince boruyu engelleyebilecek ve kendisini boru sistemine iliştirebilecek olan demir karboksilatlar adı verilen bir tuz meydana getirerek kompresörün dahili parçalarının metali ile kimyasal olarak reaksiyona girer.

Diğer bir problem de, kompresörün dâhili bileşenlerini zayıflatan ve hatta ağır vakalarda kompresörün kilitlenmesine veya boşaltım valfinin ve emiş gücünün kırılmasına yol açan sürtünmeli kimyasal süreç ile aşınma meydana getirerek, nemlilik varlığının yuvaların içinde artan kalıntılara (tuzlar) ve yağın yağlama kapasitesinde bir azalmaya yol açabileceğidir.

Embraco, her zaman değiştirilmelerini önererek, nem ile kirletilmiş kompresörlerin yeniden kullanılmasını önermez. Bu süreçten önce, olası tüm kalıntıları ortadan kaldırmak, başka bir kompresör kullanılması yerine, özel bir pompa kullanarak yeterli bir vakum gerçekleştirmek için tüm soğutma borusu sistemini uygun bir çözücü ile temizlemek gerekmektedir. Kurutucu Filtre değişimi her zaman tavsiye edilmektedir.

2) Sistemde nem olması durumunun sonuçları nelerdir?

Sistem için, özellikle su donması ve/veya karboksilat tuzlarının depolanması ile kılcal borunun /genleşme valfinin tıkanıklıkları dolayısıyla soğutma kapasitesinin kaybı ortaya çıkar. Üstelik artan enerji tüketimine, hatta kırılmaya sebep olabilecek olan, kompresörün hareket eden parçaları üzerinde daha fazla aşınmaya neden olarak, yağın yağlama kaybı meydana gelir.

3) Niçin Kurutucu Filtreyi boyutu veya fiyatı ile seçemiyoruz?

Kurutucu Filtre, farklı üreticilere göre farklı boyutlara sahip olabilir ve bunun nem tutucu kapasiteyi sunması gerekli değildir.

Kurutucu Filtreler, kurutucu madde (Moleküler süzgeçler) yalnızca nemi emsin ve diğer bileşenleri emmesin diye (yağ ve soğutucu), bir kompresörün soğutucu sıvısı ve yağlayıcı gres yağı karışımı için özel olarak tasarlanır.

4) Moleküler Süzgeçlerin miktarının filtre üzerinde ne kadar etkisi mevcuttur?

Filtre süzgeç maddesinin gerekli miktarı, her bir üreticinin ürünlerinde tasarladığı soğutma devresinin boyutuna göre değişkenlik gösterir, bu yüzden orijinal filtrede olan süzgeç miktarı ile her zaman aynı süzgeç miktarının muhafaza edilmesi tavsiye edilir, daha azı tavsiye edilmez.