Buzdolabının dahili veya harici terleme problemini nasıl gidermeli?

Uluslararası ISO 7371 standardına göre ev tipi soğutma uygulamalarının dış yüzeyleri üzerinde su damlaları bulunmamalıdır. Ancak nemli ve sıcak bölgelerde kurulduklarında, sistem içinde dahili veya harici terleme durumu oluşabilir. Çevresel faktörlerin yanı sıra buzdolabının düzgün işleyişindeki bazı değişiklikler bu problemler ile ilgili olabilir.

Terleme olgusu ne zaman meydana gelir?

Havanın içindeki su, terlemeye neden olarak (su yoğunlaşması süreci) kendisini buhar durumundan (gaz hali) nem durumuna (sıvı hali) geçirmek için uygun koşulu bulduğunda terleme işlemi gerçekleşir. Bunun oluşmasının koşulu, iki ana faktör ile ilgilidir: havadaki suyun yoğunlaşması (göreceli nemlilik) ve yoğunlaşma olan yerlerdeki yüzey sıcaklığı (çiy noktası sıcaklığı adı verilir). Göstermek gerekirse, içinde soğuk bir sıvı bulunan bir bardağı masa üzerinde düşünün. Yağmurlu günlerdeki yüksek nemlilik dolayısıyla yağmur olmayan günlere nazaran daha fazla terleme durumu oluşur. Şimdi, bu sefer de ısıtılmış sıvının bardak içinde olduğunu hayal edin. Bardak dış sıcaklığı çiy noktası sıcaklığından daha yüksek olacağı için herhangi bir terleme gerçekleşmeyecektir.

Harici Terleme Sürecinin Anlaşılması

Yağmurlu ve soğuk günlerde, soğutma sisteminin düzgün bir şekilde çalıştığı günlerde bile, özellikle dondurucunun yüksekliğinde olmak üzere buzdolabının dış yüzeyinde terleme oluşumu olasıdır. Bu durum, büyük olasılıkla yüksek göreceli hava nemliliğinden kaynaklanır fakat ayrıca bunun nedeni, buzdolabının dış yüzey sıcaklığının çiy noktası sıcaklığına çok yakın olması da olabilir. Bu durumda, ayrıca enerji tüketiminde bir azalma sağlayacak olan termostatın en sıcak konuma (minimum) ayarlanması tavsiye edilir.

Kapının sıklıkla açılması veya uzunca bir süre açık bırakılması buzdolabı içinde dahili terlemeye sebep olabilir.

Lütfen, şayet harici terleme normal sıcaklık ve nemlilik olan günlerde belirlendiyse dikkat ediniz! Bu durum, buzdolabının ayarlamalara veya bakım işlemlerine gereksinim duyduğunun bir işareti olabilir. Harici terleme olgusu, buzdolabının duvar sıcaklığının yoğunlaştırma ortaya çıkarmak için çok düşük olmasına neden olarak, zayıf veya hasarlı termal yalıtımdan kaynaklanıyor olabilir. Diğer bir olası neden de, bir terleme noktası oluşturan, buzdolabı duvarına soğuk hava sızıntısına izin veren kauçuk şeridin kuruyor olması veya değiştirilmesi gerekmesidir. Veya kompresörün zamanın %100’ünde çalışmasına neden olan hasarlı bir termostat veya soğutma döngüsünün kısıtlamalarını ortadan kaldıran, doğru olmayan bir konuma yerleştirilmiş termostat haznesi gibi bir elektrik kaynağından ileri geliyor olabilir.

Dahili terlemenin nedenleri

Dahili terleme genelde, buzdolabı içine sıcak havanın girmesine izin veren kapının kauçuk şeridinin kurumasından kaynaklı olabilecek nem süzememe nedeniyle gerçekleşir. Özellikle buzlanmadan bağımsız olmayan buzdolaplarında olmak üzere aşırı sayıda kapı açılmaları da ayrıca terlemeyi arttırır.

Kapak olmaksızın yapılan sıvı ve gıda koruyucuları saklama da ayrıca dahili terlemeyi arttırarak buzdolabı içinde artan bir nemliliğe neden olur.

 

Terlemeden nasıl kaçınmalı:

Buzdolabına kapağı olmayan saklama kaplarında sıvı ve gıda yerleştirmekten kaçının.

Daha iyi bir buzdolabı performansı ve enerji tasarrufu sağlayacak olan, soğuk günlerde, termostatı en serin konuma ayarlamayı (minimum) ve sıcak günlerde termostatı en soğuk konuma (maksimum) ayarlamayı unutmayın.

Bazı durumlarda termostatı veya kapı şeridini değiştirmek gibi sistem bakım işlemlerini gerçekleştirmek gerekli olacaktır.

Ancak çok nemli ve soğuk günlerde, terleme süreci gerçekten oluşabilir ve bunun normal olduğu düşünülmelidir.

Buzdolabını düzgün bir şekilde monte etme

Doğru buzdolabı kurulumu, terleme oluşumunu en aza indirgemede önemli bir rol oynar, bunun nasıl yapılacağı ile ilgili bazı önemli bilgiler buradadır:

Havalandırılan alanlarda, hem buzdolabının altından hem de üstünden 15 cm’lik ve yanlardan da 10 cm’lik bir boşluğu (bu mesafe her bir üreticiye göre değişiklik gösterebilir, daha fazla bilgi için kılavuza başvurunuz) duvar ile arasında bırakarak kurunuz;

Buzdolabının önünde bırakılan boşluk, kapının tamamen açılması için yeterli olmalıdır;

Buzdolabını, güneş ışığının doğrudan yoğunlaştırıcı ve kompresör üzerine gelmediği yere yerleştirin ve soba gibi ısı kaynakları ile doğrudan temastan kaçının.

Uygun bir yer seçimi terlemeyi engeller ve hatta gıdaların korunmasını iyileştirir ve enerji tasarrufu meydana getirir.